+32 472 82 66 73

Studenthuis

Onderhavig huishoudelijk reglement maakt integraal deel uit van de huurovereenkomst voor een studentenkamer in het studentenhuis Casa la Cantus gelegen in de Genraal Jaqueslaan 191 te 1050 Elsene. Het wordt door beide partijen ondertekend bij de ondertekening van de huurovereenkomst. De huurder verklaart zich akkoord met de inhoud van het reglement en erkent het te kennen.

I. Orde en netheid op een kamer:

 1. Elke student onderhoudt zijn gehuurde kamer met inbegrip van zijn privatieve sanitaire ruimte en de binnenzijden van de vensters. Elke twee maanden komt een extern schoonmaakbedrijf een grondige reiniging van alle kamers en gemeenschappelijke ruimtes uitvoeren.

 2. Er mag niet op de lavabo elementen gehangen of gesteund worden.

 3. Er worden geen interieurwijzigingen aangebracht zoals herschilderen van de

  kamers.

 4. Voor het ophangen wordt geopteerd om kleefband te gebruiken op de geschilderde

  muren. Eventuele zwaardere posters kunnen met één fijn nageltje en in overleg met de
  verhuurder geplaatst worden, in een ophangsysteem.

 5. De ramen zijn allen voorzien van verluchtingsmogelijkheid door draai- en kipsysteem. Gelieve deze mechanieken te gebruiken met respect voor het materiaal.

 6. Koken op de kamers is verboden.

 7. Het bijplaatsen van een bijkomende kleine hotelfrigo op de kamer is wel

  toegestaan.

 8. Bij het gebruik van de toiletten is het verboden om maandverbanden in het toilet af

  te voeren. Wordt er bij problemen vastgesteld dat dit verbod genegeerd werd, dan zijn de
  herstellingskosten ten laste van de huurder naar aanleiding van verkeerd gebruik.

 9. Iedere kamer beschikt over een bel en parlofoon. De naamkaartjes worden door de verhuurder op de juiste plaats en in de juiste vorm aangebracht. Het is de huurder niet toegelaten om eender welke klever, tekst of andere aantekeningen op de brievenbussen of belpanelen aan te brengen.

 10. Bij het einde van het contract dient de kamer grondig te worden opgepoetst. Indien die poetsbeurt niet voldoet, wordt automatisch een forfait van 200€ aangerekend om dit door externen te laten uitvoeren.

 11. Huisdieren zijn niet toegelaten

II. Orde en netheid in het gebruik van de gemeenschappelijke delen, keukens,kelders:

 1. Iedereen dient na gebruik van het keukenblok deze netjes op te ruimen zodat studenten ná haar/hem ook net en aangenaam kunnen werken. Indien door de verhuurder wordt vastgesteld dat dit niet voldoet aan een normaal onderhoud zal beslist worden de ruimtes door een externe firma te laten poetsen, mits pro rata betaling per verdiep.

 2. De gemeenschappelijke keukens, de frigo’s en andere keukenapparaten staan ter beschikking van de studenten. Er is ruim plaats voorzien in frigo’s en diepvriezers om per persoon één onderdeel per student te gebruiken.

 3. Elke huurder beschikt ook over een keukenkast voor materiaal en etenswaren. De ruimte is enkel toegankelijk voor huurders. Er is geen bezoek toegelaten in de gemeenschappelijke keuken.

 4. Respect voor het meubilair, vakkundig gebruik van de toestellen en dagelijkse opkuis van tafels en afwasbakken maken het niet alleen aangenaam voor de andere medestudenten, maar zullen ook de eventuele onderhoudskosten hiervan lager houden. Indien er regelmatig vuile afwas blijft staan of de tafel, aanrecht, spoelbakken, enz. niet afgekuist worden of de frigo’s niet regelmatig hygiënisch en proper onderhouden worden, enz. heeft de verhuurder het volle recht een poetsdienst aan te spreken om dit onderhoud te laten uitvoeren op kosten van iedere huurder van de betreffende verdieping. Een perfecte hygiëne en de vrees voor kakkerlakken, mieren en andere ongedierte zijn voor iedereen, ook voor de huurders, te belangwekkend!

 5. Het restafval/pmd/glas vuilnis wordt gesorteerd, iedere huurder verbindt zich ertoe zijn eigen vuilnis van de kamer en de gemeenschappelijke keuken in de daartoe bestemde vuilniszakken te deponeren in de daartoe voorziene ruimte ( niveau kelderverdieping ). Het plaatsen van afval en vuilniszakken in de gangen of op terrassen is verboden.

 6. De verhuurder zorgt voor de organisatie en ophaling van deze vuilniszakken. Het buiten zetten ervan gebeurt via een beurtrol en dit op de voorziene ophaaldagen.

III. Algemeen

 1. De fietsen worden in de voorziene berging gestald, niet buiten tegen de gevel. Degelijk sluiten is de boodschap, de verhuurder kan nooit verantwoordelijk gesteld worden voor diefstal of beschadiging aan de fietsen. Stalling van bromfietsen of gemotoriseerde rijwielen in de berging is verboden door de brandverzekering en gemeentelijke reglementering.

 2. De huurder verbindt zich er ook toe de rust in het huis te bewaren, feestjes en harde muziek horen hier niet thuis. Bezoek op de kamer is toegelaten, overnachten weliswaar verboden.

 3. Er geldt een TOTAAL rookverbod in het ganse studentenhuis.

 4. Indien er toch wordt gerookt worden automatisch de rookmelders in gang gezet

  door het systeem van brandveiligheid. De gemaakte onkosten qua brandweer en politie
  zullen door de overtreders in kwestie worden voldaan.

 5. Onderhavig reglement dient strikt nageleefd te worden, huurders en bezoekers van huurders die zich in het algemeen niet respectvol en naar behoren gedragen en de rust van de medebewoners en de buren verstoren, zullen ná 1 schriftelijke verwittiging de toegang tot het studentenhuis verboden worden.

 6. Bij verlies van sleutels kan er een duplicaat aan de verhuurder worden aangevraagd en dit tegen kostprijs. Om veiligheidsreden mag je nooit een ander cilinderslot in je kamerdeur plaatsen.

Brandveiligheid

 1. Bij hevige onweders is het geraadzaam de stekkers van de elektrische toestellen uit de stopcontacten te halen.

 2. De verhuurders kunnen nooit verantwoordelijk gesteld worden voor schade aan elektrische en elektronische toestellen, pc’s, printers, eigendom van de huurder.

 3. De persoonlijke inboedel van de huurder is niet gedekt door de brandverzekering van de verhuurder. (zie ook mededeling in het verhuurkontrakt)

 4. Alle kamers en gemeenschappelijke ruimtes zijn voorzien van brandalarmen. De brandcentrale bevindt zich op het gelijkvloers. De geautomatiseerde rookkoepel

bevindt zich in de machinekamer van de lift. Deze werkt automatisch en mag nooit manueel door huurders gemanipuleerd worden.

 1. De brandblusapparaten bevinden zich op iedere verdieping in de gemeenschappelijke traphal ter hoogte van de vluchtdeuren.

 2. Bij brand zijn twee vluchtmogelijkheden voorzien, enerzijds de vaste binnentrap en anderzijds een metalen vluchtladder thv. de achtergevel.

 3. Verlies echter niet uit het oog:

 4. De stopkontakten zijn voorzien voor klassieke huishoudelijke apparaten, sluit geen massa’s toestellen aan op eenzelfde stopcontact, dit kan overbelasting en brand tot gevolg hebben.

 5. Verlengsnoeren en verdeelstekkers dienen technisch in orde te zijn en gekeurd volgens de Belgische normgeving (BENOR-norm), gebruik NOOIT DOMINO’S

 6. Er mogen geen wijzigingen aangebracht worden aan de nutsvoorzieningen, knoei niet met elektrische toestellen, pas de elektrische installatie nooit op eigen houtje aan

 7. Gebruik van kaarsen en wierookstokjes zijn verboden (brandalarm!)

 8. Plaats halogeenlampen steeds op veilige afstand van ontvlambare materialen,

 9. zorg voor voldoende ventilatie rond computers, TV’s, hifi-ketens,....

 10. Leg verlengsnoeren nooit dwars door de kamer, onder tapijten of in vochtige

 11. ruimtes. Klem verlengsnoeren nooit tussen een raam of een deur.

 12. Koken op de kamer is verboden. Hou kooktoestellen op een veilige afstand van

 13. brandbare materialen. Zet na het koken en bij het ( zelfs maar even ) verlaten

 14. van de keuken het kookfornuis af.

 15. Licht ontvlambare stoffen of ander gevaarlijk materiaal mogen niet in de

 16. kamers of in het studentenhuis bewaard worden.

  Wat te doen bij brand ?
  Noodnummer bij brand is “112”
  Blijf kalm, veroorzaak geen paniek, spreek duidelijk en wees volledig.

 17. Gebruik de brandblusapparaten, die zijn aangeduid met pictogrammen.

 18. Geen gebruik van de lift.

 19. Gooi geen water op brandend vet. Een branddeken is hiervoor voorzien in de

  keuken.

 20. Het gebouw is voorzien van een brandcentrale en alarmknoppen per verdieping.

 21. Bij het opmerken van brand of rookontwikkeling: breek het glas van de

  alarmknoppen en verwittig dadelijk uw medebewoners.

 22. Verzeker u dadelijk van een vluchtweg.

 23. Deuren dicht (maar niet sluiten) en vensters dicht, licht laten branden bij het

  verlaten van de kamer.

 24. Bij het verlaten van het gebouw, zoveel mogelijk alle openstaande deuren dicht

  doen.

 25. Een natte doek voor mond en neus ter bescherming van de ademhalingswegen.

BIJ ONTERECHT IN WERKING STELLEN VAN HET BRANDALARM BETAALT DE VERANTWOORDELIJKE 50 euro BOETE+ DE HERSTELLINGSKOSTEN. INDIEN DE VERANTWOORDELIJKE ZICH NIET SPONTAAN MELDT WORDT DE 50 euro BOETE+ DE HERSTELLINGSKOSTEN PRO RATA AANGEREKEND AAN IEDERE BEWONER VAN HET VERDIEP WAAR HET ALARM WERD GEACTIVEERD. 

BLOKKEER NOOIT DEUREN OM VRIENDEN OF KENNISSEN BINNEN TELATEN EN LAAT NOOIT ONBEKENDEN MEE BINNENGLIPPEN AAN DE VOORDEUR VAN HET STUDENTENHUIS: een open deur kan een gelegenheidsmisdadiger aanzetten tot diefstal of erger !!!